top of page

Media Coverage

Work Desk
878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
שיח חוקרים.jpg

תלמוד, עטלפים וגם פיזיקה: איך יוצרים מחקרים בינתחומיים? 

38 מהמוחות המבריקים בישראל, מכל התחומים, נפגשו בכנס שנמשך 3 ימים בשמורת עין גדי, במטרה ליצור שיתופי פעולה מחקריים בין תחומי ידע "רחוקים" כמו: פיזיקה והיסטוריה, ביולוגיה ופילוסופיה ועוד.

פרופ' מיכל פלדמן, מתוך מגזין "סביבה ומדע" מבית Ynet.

878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
ynet.png

תאוריה של מכרזים אינה תחום חדש ואולם, המעבר של המסחר לאינטרנט מציב אתגרים חדשים: דמיינו מכרז של אלפי מוצרים, עם אלפי מתחרים, שצריך להתבצע תוך חלקיק שניה. על מנת לתכנן מכרז כזה באופן יעיל, יש צורך בהבנה מעמיקה של כל השיקולים הרלוונטיים: הכלכליים, האסטרגים והחישוביים.

פרופ' מיכל פלדמן, מתוך סדרת הכתבות "חוקרים פרטיים" מבית Ynet, האלגוריתם החכם שמחליט.

878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
ynet.png

40 האנשים הצעירים והמבטיחים של מגזים The Marker

פרופ' מיכל פלדמן נבחרה לאחת מ-40 החוקרות והחוקרים הצעירים והמבטיחים מתחת לגיל 40 של מגזין The Marker.

פרופ' מיכל פלדמן, החוקרים הצעירים והמבטיחים מתחת לגיל 40, מגזין The Marker

878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
Themarker.png

   .פרופ' מיכל פלדמן, מדברת על אבני דרך חשובות בקריירה שלה בשילוב משפחה ואמהות

פרופ' מיכל פלדמן, "שתיים", מתוך מגזין נשים

878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
נשים.jpg

 משנות את העולם: יותר נשים בוחרות במקצועות ההייטק

 פרופ' מיכל פלדמן, מתוך ערוץ היוטיוב של המועצה להשכלה גבוהה

878b419ef45e419bba087a2479c58e8a_edited.
המועצה-להשכלה-גבוהה.jpg
bottom of page